Välkommen till återvändardag i Bureå !

En stor återträff genomfördes 2013 i Bureå Hembygdspark. Då var det var nämligen 53 år sedan den så kallade enhetsskolan startade. Samtliga klasser som våren 1963, då för 50 år sedan, gick ut nian hade en gemensam återträff i hembygdsparken.

På begäran ordnas i sommar den 13/7, en klassöverskridande återvändardag för alla elever som tidigare gått i Bureåskolan.

Tanken är att inga speciella arrangemang ska behövas utöver det normala öppethållande av Hembygdsgården med sedvanlig kaffeservering.

Tilläggas kan att Bure-arkiv är öppet lördagar och söndagar under juli månad. Söndagar kl.12.00–16.00. Ett ca 30 minuter långt föredrag hålls kl.14.00. Anmälan till föredraget krävs normalt inte.

Har du frågor, idéer eller behöver mer information kontakta …
Olle (Olof) Andersson. tel. 0705781611

Kommunalhuset Hembygdsparken Kondis och kyrkan Kustlandsvägen mot söder Vy över Bureå Bureå centrum från kyrkan

Share →