Bodahuset

Bodahuset i Bureå centrum

I januari 2013 blev JNF Förvaltning AB nya ägare till Bodahuset. I köpet ingick huset vid torget och huset vid Munkvägen. Båda fastigheterna har både hyreslägenheter och affärslokaler.

– Målsättningen är att få alla lokaler uthyrda, säger VD Joacim Fredriksson.

När Joacim tog över var 2 av 9 affärslokaler uthyrda. I dagsläget är det bara 3 affärslokaler lediga i Bodshusen.

Om du har funderingar runt lokalerna så når du Joacim på mobil: 070-311 11 99

Share →