Bureå Folktes Hus kommer inom kort att byta skylt. En namntävling under sommaren resulterade i en mängd förslag och valet föll slutligen på Bureå Center, ett förslag inlämnat av Göte Johansson. Den gamla skylten ska plockas ner och en ny skylt med bokstäver i neon, kommer att lysa över torget.

– Att byta namn känns helt rätt, menar Leila Kazemi. Namnet Folkets Hus är förknippat med Folkets Husrörelsen, men vi vill att alla ska känna sig välkomna.

Efter att Bureå Folkets Hus-förening, i våras begärdes i konkurs, uppstod frågan vad som skulle hända med själva byggnaden Folkets Hus. Då ingen köpare anmälde sitt intresse att överta driften, tog ägaren till Burebaren Hamid Alami saken i egna händer och köpte hela byggnaden.

Namntävling

I och med detta kunde han försäkra sig om att hans restaurang och pizzeria kunde bli kvar och fortsätta sin verksamhet, utan att riskera att en dag stå utan lokaler. Detsamma gäller ungdomsgården Gluggen, som kommunen driver i samma byggnad.

Efter övertagandet den 1 juli, började man planera för den fortsatta verksamheten och då kom även ett namnbyte på tal. En namntävling resulterade i närmare 100 förslag, men valet föll slutligen på Göte Johanssons förslag, Bureå Center.

Själva utformningen av skylten är på gång och beräknas vara klart i början av våren 2014.

Share →