För unga – mot droger och mobbning

Projekt/Föreningsidé Bureå lokala förebyggargrupp är en av kommunens 17 förebyggargrupper och arbetar för att våra unga ska må bra. Samhällsinstitutioner som skola, fritidsgård, vårdcentral och socialförvaltning samverkar med frivilligorganisationer som kyrkan och föreningar som Bureå IF för att samordna insatser för att förebygga tidig drogdebut, mobbning, vandalisering och annat bland våra ungdomar. Även polisen ska ha kontakt med gruppen.

De olika aktiviteter i förebyggande syfte som genomförs i Bureå är drogfri Luciavaka, drogfri skolavslutning för skolår 9 och föräldrar på byn. Dessutom uppmärksammar förebyggargruppen varje år en ungdom och en vuxen som är en förebild för ungdomen i Bureå med omnejd genom utdelning av BLUS-stipendiet.

Ett viktigt område som Bureå lokala förebyggargrupp vill utveckla den närmaste tiden är samverkan med föräldrar. Ingen resurs i det förebyggande arbetet är viktigare. Därför försöker vi på olika sätt nå ut till föräldrar, med information men också i aktiviteter för ungdomarna.

Föräldrar på byn är ett beprövat exempel men från år 2003 är föräldrarna också med i planering och genomförande av våra drogfria arrangemang.

Förebyggargruppen genomför också en ”föräldrautbildning” med föräldrar i sexan i syfte att diskutera tonårsföräldrarollen.