Nu när isproppar och översvämningen varit ett faktum är det dags att se framåt. Vi behöver hitta en väg som gör att vi kan undvika både isproppar och sprängningar i framtiden. De som har sina bostäder vid älven ska inte behöva känna en oro när vintern kommer.

Isen hopar sej i Bureälven

Vattnet rinner ner mot havet

Johannes Lindberg som är ordförande för Bureälvens nedre fiskevårdsområdesförening, samt ansvarig för fiskefrågor i Mellanbygdens Vattenråd kommenterade den tidigare nyheten om sprängningen. Jag lyfter delar av den kommentaren så att fastighetsägare och andra runt älven kan fundera om de vill bidra till det arbete som just nu pågår för att göra älven bättre för alla.

”Det är bra att fastigheterna som står vid älven kan skyddas, synd bara att det var tvunget att göras genom sprängningar i älven eftersom detta har stor negativ inverkan på livet i älven, vilket är en del av anledningen att man är restriktiv att spränga.”

”De problemområden som finns på vissa platser i älven som orsakar isbildningarna bör åtgärdas, eftersom både isbildning, eventuell bottenfrysning och konsekvenser med sprängning definitivt inte är bra för fisk- och djurliv i älven.

Från fiskevårdsområdesföreningens sida beklagar vi att detta drabbar fastighetsägare vid älven och vi hoppas kunna åtgärda problemen och skapa bättre och mer naturlika förutsättningar i älven, gärna i samarbete med berörda parter.

Just nu genomför Skellefteå kommun inventeringar och åtgärdsplanering för att förbättra vattenmiljöerna, ett arbete som även skulle åtgärda de nu berörda problemområdena.

Mer information i ämnet har jag lagt upp i en nyhet på vår hemsida.”

Där hittar ni även kontaktuppgifter till Johannes.

Share →