En person med tillgång till röd sprayfärg har den senaste tiden roat sig med att sprida sitt politiska ”budskap” genom att klottra på ett antal ställen runt om i samhället. De drabbade är bland annat, Bureå Center, Bureå Församling, Skebo och Bureå IF.

Denna skadegörelse på andras egendom är självfallet helt oacceptabel och den som ligger bakom detta kan räkna med dryga kostnader för kommande sanering.

Har du sett eller hört något som kan sättas i samband med detta och leda till att den person som utfört denna skadegörelse blir känd, var vanlig meddela polisen i Skellefteå, tel: 114 14. Du kan också lämna information i vår postlåda vid service—burea. Självklart kan du vara anonym !

Klotter

Share →