Busstationen på Torget i Bureå, är på väg att försvinna i grävskopans käft. Platsen stängslades in under torsdagen och under eftermiddagen kunde maskinen skrida till verket. Med kraftiga tag tuggades den norra delen av huset sönder och bråten förpassades till de uppställda containrarna.

Även om en rivning kan vara förenat med varierande känslor, så torde de flesta burebor ändå vara av åsikten att det är bra. ”Äntligen händer det något konkret”.

Efter åratal av diskussioner och turer hit och dit, så har nu till sist arbetet med att skapa ett nytt, levande och modernt torg inletts, ett nytt torg som samhället så väl behöver.

Torg-023

Share →

2 Responses to Nu händer det på riktigt …

  1. Monica Östling skriver:

    Bra att busstationen rivs för den är för dålig men ni måste se till att busstrafiken fortfarande går in i Bureå! Annars blir det verkligen en avkrok! Säjer jag som är född i Bureå och tycker det är ett fantastisk fint samhälle men man behöver bra kommunikationer!

  2. Sven-Olof Andersson skriver:

    Självklart ska busstrafiken fortsätta att gå in via Bureå !
    Ett nytt väntrum är redan öppnat i den fd. polislokalen. Hur bussarnas angörning av Bureås centrum kommer att lösas i framtiden, framgår av informationen på Skellefteå kommuns hemsida, där förslaget presenteras i sin helhet. Se nedanstående länk.

    http://www.skelleftea.se/Tekniska%20kontoret/Innehallssidor/Bifogat/Bure%C3%A5%20torg%20f%C3%B6rslag%20dec%202013.pdf