Isproppar i Bureälven

Vy från bron över Disponentvägen Söndag förmiddag

Tomas Åhman rapporterade att han i fredags tog kontakt med Västerbottensradion och även Norran om läget i Bureälven. Skellefteå kommun har hänvisat till regeländringar som gör att det krävs tillstånd för att spränga i älven. Han berättar vidare att han idag på morgonen fick veta att Skellefteå kommun hade fått klartecken för sprängning. De kommer att börja sprängningarna närmast havet och arbeta sig uppåt. Arbetet kommer att inledas under förmiddagen.

Share →

5 Responses to Nu ska det sprängas i Bureälven

 1. Sven-Olof Andersson skriver:

  Bra att något görs …
  Jag förstår känslan hos de som drabbas av detta, men varför testar man inte att lösa upp propparna med vägsalt?
  Ett enklare, mer effektivt och harmlöst alternativ alternativ att lösa upp ispropparna torde vara, att dumpa delar av Skanskas lager av vägsalt från lämpliga broar ner i älven.
  Vägsalt lär enligt ihärdiga uppgifter från Trafikverket vara en överlägsen metod att smälta is, samtidigt som det inte innebär några negativa effekter på vare sig vatten eller miljö !

 2. Martin Johansson skriver:

  Men nu är du ju helt ute och cyklar!!
  Tror du på allvar att det inte skulle ha någon påverkan på vattnet och det som lever i det om du dumpar i stora mängder salt??

  • Valter Lindh skriver:

   Jag misstänker att du nog är medveten om att SOA:s inlägg är en satirisk kommentar gentemot Trafikverket.

 3. Tommy skriver:

  Ja hörde smällen just när jag passera

 4. Johannes Lndberg skriver:

  Det är bra att fastigheterna som står vid älven kan skyddas, synd bara att det var tvunget att göras genom sprängningar i älven eftersom detta har stor negativ inverkan på livet i älven, vilket är en del av anledningen att man är restriktiv att spränga.

  Att använda vägsalt för att lösa upp isproppar i älven känns inte heller som en bra lösning då detta säkerligen skulle ha stor miljöpåverkan med tanke på de mängder och koncentrationer som skulle krävas. Med negativa följder på vattenmiljöerna både i älven och i mynningsområdet. Ytterst tveksamt att detta skulle tillåtas med tanke på detta.

  Dumpning i älven är inte tillåtet, vare sig det gäller stora mängder snö eller andra saker.

  De problemområden som finns på vissa platser i älven som orsakar isbildningarna bör åtgärdas, eftersom både isbildning, eventuell bottenfrysning och konsekvenser med sprängning definitivt inte är bra för fisk- och djurliv i älven.

  Från fiskevårdsområdesföreningens sida beklagar vi att detta drabbar fastighetsägare vid älven och vi hoppas kunna åtgärda problemen och skapa bättre och mer naturlika förutsättningar i älven, gärna i samarbete med berörda parter.

  Just nu genomför Skellefteå kommun inventeringar och åtgärdsplanering för att förbättra vattenmiljöerna, ett arbete som även skulle åtgärda de nu berörda problemområdena.

  Mer information i ämnet har jag lagt upp i en nyhet på vår hemsida: http://burealven.se/?news=23

  Johannes Lindberg
  Ordförande för Bureälvens nedre fiskevårdsområdesförening, samt ansvarig för fiskefrågor i Mellanbygdens Vattenråd