Klostergruppen som de senaste åren har arrangerat föreläsningar med mera om Klosterholmen i Bureå har ansökt om medel från Mare Boreale för att kunna fullfölja sitt arbete. Projektansökan beviljades 2012-05-23. Projektägare är Bureå Byautvecklingsförening och Klostergruppen blir projektets styrgrupp.

SKEFO, Föreningen för Skellefteforskning, har sedan 2012-10-01 tagit över projektet som projektägare från Bureå Byautvecklingsförening.