Bureå torg

Sedan ett tag tillbaka har ett sammandrag av de synpunkter som kom in på torgskissen funnits på Skellefteå kommuns hemsida. Jag har kopierat texten från den pdf som ligger där så ni kan läsa det direkt här på sidan:

Utdrag ur synpunkter på ombyggnad av Bureå torg

Under jul och nyårshelgen 2013, har förslaget till ombyggnad av Bureå Torg suttit i Konsums skyltfönster, legat ute på kommunens ochBureås egen hemsida. Total t kom det in 9 brev och 14 mejl.

Här nedan är några citat ur de synpunkter som kom in:

”mer bord och stolar”
”plantera rikligt med blommor”
”ingen skateboardramp tack”
”något kul för de mindre barnen”
”mysigt och lummigt istället för stelt och modernt”
”vackra prydnadsträd i den öppna torgytan”
”belysning av fontän”
”vi har redan en scen i centrum av byn, den ligger i hembygdsparken”
”torget ser fint ut”
”det är viktigt att busshållplatsen är lika bred som idag så de kan köra iväg även om bussen framför inte ska åka ännu”
”det behövs minst 2 el 3 väderskydd”
”parkeringarna bör vara lättillgängliga”
”skippa allt gräs”
”gräsmatta i kombination med någon fin stenläggning”
”bygg en boulebana”
”stopp för biltrafik i korsningen Munkvägen/Strandvägen och endast öppet för gång/cykeltrafikanter”
”parklinden är ju liten och fin”
”tycker hellre att bussarna ska ha hållplats utanför tempo på kustvägen”
”träden på torget får gärna vara av varierande slag och inte alla av samma sort”
”scenen bör vändas/flyttas pga. bättre ljudbild”
”Varför behövs parkering framför Konsum dörren?? där kan det vara handikapparkering övriga får gå några steg!!”
”när det gäller planerad scen, så känns ett nordligare läge att föredra”
”plats för anslagstavla planeras in”
”ni får inte glömma Handikapp parkering utanför Konsum”
”ett schackspel”
”snälla, inga barrträd tack”
”behåll möjligheten för långtradare att lämna av släpvagnen när dom skall lossa gods från bilen, vid tempo , konsum och övriga näringsidkare”
Share →