Vintercykling2Genom Service●Bureås försorg gjordes en skrivelse till Tekniska nämnden om att gamla Riks 13 från Burövägen till Trollåsen kunde plogas upp på vårvintern så att cykelsäsongen kunde tidigareläggas. Ett positivt beslut togs i oktober när Tekniska kontoret fick i uppdrag att snöröja den aktuella sträckan med början 2014.
Samtidigt önskades även bättre skyltning då det är svårt att finna cykelspåret för norrifrån kommande cyklister. Eftersom det är Cykelfrämjandet som sköter skyltningen hänvisade Tekniska nämnden till dessa. Vad som hänt på den sidan vet inte artikelförfattaren i dagsläget.

Share →